კომპანიის სიახლეები

აქცია!

06 ივნისი 2018

ოქროს ლომბარდი ზუსტად 1,5%, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19,38%